Actueel

""

Dertig jaar Tilburgse Revue

Dertig jaar Tilburgse Revue

11 juli 2016

De Koninklijke onderscheiding die Elly van Besouw ontving na afloop van de tweede Tilburgse Kinderrevue was de kroon op dertig jaar Tilburgse Revue. Tegen de achtergrond van een geslaagde kinderrevue ‘Monopole, een huis met Soul’ nam zij de versierselen in ontvangst uit handen van locoburgemeester Hans Kokke. Elly is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij krijgt die onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet als vrijwilliger voor de Tilburgse Revue. Al dertig jaar is ze verantwoordelijk voor het secretariaat.

De Tilburgse Revue is een grootschalige amateurproductie die eens in de twee of drie jaar op de planken staat in de grote zaal van Theaters Tilburg. Er worden per productie tien tot vijftien voorstellingen gegeven. Momenteel wordt er door bestuur en productieteam gewerkt aan de dertiende Tilburgse Revue Tóp013. Die staat begin 2018 op het podium van Theaters Tilburg. Sinds 2015 is er ook een jaarlijkse Kinderrevue in samenwerking met basisscholen en buitenschoolse opvang in Tilburg. Ook hiervoor voert Elly, zoals bij de grote revue, het secretariaat.

Buiten haar vrijwilligerswerk voor de Tilburgse Revue heeft Elly in het verleden drie jaar lang het secretariaat gevoerd voor de Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel. De tweede Tilburgse kinderrevue 'Monopole een huis met Soul' werd uitgevoerd door kinderen van de Buiten Schoolse Opvang Cultuur van Kinderstad. Een geslaagde voorstelling, die op veel belangstelling mocht rekenen.

De aanpak van het productieteam (met onder andere Jace van de Ven, Peer de Graaf, Berrie Kolmans, Paul Urbanus, Joris Donders, Dennis Bot, Jan Heijs TejaterSpot en Marie-Thérèse Blomme) was verrassend. De voorstelling opende met een rondgang rond het Monolope-gebouw, het voormalige Bat Cave. Het gaf een beeld van de geschiedenis van het pand en lichtte iets op van wat de bezoekers binnen konden verwachten: een sprankelende voorstelling.

Foto: Elly van Besouw heeft uit handen van locoburgemeester Hans Kokke een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar inspanningen voor de Tilburgse Revue.

Onze sponsors

Sponsors van de Tilburgse Revue